Helhetslösningar

God hälsa och prestationsförmåga är ett samspel mellan olika faktorer. En enskild behandling eller konsultation kan naturligtvis hjälpa era medarbetare eller medlemmar på vägen mot en bättre hälsa. Men ofta vinner ni på att angripa friskvården systematiskt.

KomiForm har därför utvecklat 4-stegsmetoden. Processen börjar med en Hälsoprofilbedömning på varje enskild medarbetare som kartlägger hälsan just nu. Sedan sammanställs hälsoprofilbedömningarna till en gemensam hälsoprofil för t ex en grupp, en avdelning, ett lag eller hela organisationen.

Hälsoprofilbedöming - ett framgångsrikt verktyg

Hälsoprofilbedömning är ett beprövat verktyg inom företagsfriskvård och har används hos Saab Aerospace i Linköping sedan 25 år. Idag utförs ca 125 000 Hälsoprofilbedömningar per år i Sverige. Utnyttja den som ett led för framgångsrik friskvårds- och rehabiliteringsarbete ni också!

Individuell sammanställning och uppföljning säkrar resultat

Efter Hälsoprofilbedömningen har vi en klar bild över hur läget är hos er just nu och vad era medarbetare behöver för att må bättre och orka mer. KomiForm presentera ett upplägg för passande företagsfriskvård och en kostnadskalkyl.

Sedan är det dags att sätta igång förändringsarbetet. Era medarbetare får hjälp med att lära sig hur de tar ansvar för sin hälsa och hur de påverkar sitt välbefinnande.

Slutligen följer KomiForms terapeut Tommy Kärrman upp insatserna med en ny Hälsoprofilbedömning. Ni får återkoppling på hur medarbetarna mår idag och vilken förbättring företagets investeringar har gett.