Konsultationer

Innehållet i mina konsultationer och de behandlingsupplägg som de resulterar i bygger på Paleo Institutes evolutions- och funktionsmedicinska kost-, närings-, tränings- och livsstilsprinciper. Dessa utgör ett bra komplement till traditionella skolmedicinska råd. Konsultationen äger rum på min mottagning på S:t Korsgatan 13 B i centrala Linköping.

Jag erbjuder Kost- och livsstilskonsultationer samt Funktionsmedicinska konsultationer.
Nedan ser du vad som skiljer dem åt. Är du osäker på vilken du ska boka rekomenderar jag att du först bokar en "Förberedande konsultation".En "Förberedande konsultation" ger inga kost- eller livsstilsråd utan syftet är att klargöra om något av mina paket passar dig och i så fall vilket paket.

Observera att mina konsultationer inte ersätter sjukvård, läkemedel eller direktiv från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Råden från mig betonar hur du kan skräddarsy dina livsstilsvanor och ska ses som komplement till skolmedicinska råd.

Samtliga konsultationer kan bokas i form av fysiskt möte (på min mottagning i centrala Linköping, videomöte eller telfonmöte.

Kost- och livsstilskonsultation

Tjänsten vänder sig till dig som har svårt att gå ner i vikt eller gå upp i vikt. Och/eller till dig som vill förebygga sjukdomar, balansera kroppen, stötta kroppsliga funktioner, optimera välmåendet och maximera din fysiska och/eller mentala potential. Den vänder sig också till dig som vill ha hjälp med din motivation till att finna nya livsstilsvanor, till att bryta gamla mönster och få stöd för förändringsarbetet.
En kost- och livsstilskonsultation ger dig de bästa individuellt skräddarsydda råden.

Funktionsmedicinsk konsultation

Denna tjänst vänder sig till dig som vill ha hjälp med att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa och utifrån detta finna ett lämpligt behandlingsupplägg. Konsultationens syfte är att ge dig de bästa och individuellt skräddarsydda råden för att helt eller delvis läka kroniska sjukdomar med fokus på mag-tarmbesvär, trötthet och inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar.
Ett funktionsmedicinskt åtgärdspaket bygger på att du har motivationen att själv vara delaktig och aktiv i läkningsprocessen.
För ett framgångsrikt åtgärdspaket krävs ofta ett eller flera labbtester som komplement till hälsoenkät och samtal. Du måste därför vara förbertedd på att det mellan träff 1 och 2 kan tillkomma kostnader för dessa tester. Ibland kan det vara uppenbart redan när jag läser din hälsoenkät att något/några tester är nödvändiga. I dessa fall kontaktar jag dig och föreslår att du gör dessa tester redan före träff 1, vilket betyder att tidpunkten för besök 1 måste flyttas fram.Ett urval av de tester som kan vara aktuella ser du HÄR (jag säljer dessa tester till självkostnadspris och är alltså inget jag ekonomiskt tjänar på).
Ett framgångsrikt åtgärdspaket förutsätter följande:
-Du är intresserade av att upptäcka den underliggande orsaken till dina problem, snarare än att bara dämpa symptom.
- Du har inställningen att det är du själv och inte doktorn som skall fixa din hälsa.
- Du kan tänka sig att spela en aktiv roll i din egen läkningsprocess.
- Du är villig att utföra de labbtester som är nödvändiga för ett framgångsrikt åtgärdspaket.
- Du är villig att arbeta långsiktigt för att stödja hälsa och välbefinnande.

Mer om funktionsmedicin kan du läsa HÄR.

MINA KONSULTATIONSPAKET

Du kan boka en konsultation hos mig enskilt eller om ni är ett par. Jag erbjuder 3 olika paket:

1. Kost- och livsstilskonsultation enskild, 2 400 kr.
2. Kost- och livsstilskonsultation par, 3 200 kr.
3. Funktionsmedicinsk konsultation enskild, 3 200:-

I alla paket ingår webbaserad hälsodeklaration och hälsopärm med full dokumentation om kost-, närings- och träningsråd. har du bokat fysiskt möte är även 2 st kroppsanalysvägningar är inkluderat i alla paket.

1. Kost- och livsstilskonsultation enskild, 2 400 kr.

Första besöket 90 - 120 min, andra besöket 45 - 60 minuter efter cirka 6-12 veckor

I konsultationen ingår två träffar med cirka 6 - 12 veckors mellanrum mellan träffarna. Du får fylla i en gedigen hälsodeklaration som kartlägger livsstilsvanor, bakgrund, sjukdomshistoria och målsättning. Under den första träffen går vi igenom hur du på bästa sätt kan nå din målbild med hjälp av mat, näring/kosttillskott och andra livsstilsåtgärder. Du erhåller ett väldokumenterat kost- och näringsprogram i din personliga hälsopärm som du enkelt kan använda för att följa upp och utvärdera resultatet.
Den andra träffen syftar till att följa upp, komplettera och eventuellt korrigera de verktyg som första träffen resulterade i.
Mellan träffarna har jag begränsad möjlighet att svara på frågor.
Efter träff två kan du boka ytterligare träffar. Du betalar då valfritt i förskott eller vid besöket. Du kan även köpa klippkort på flera träffar.

2. Kost- och livsstilskonsultation par, 3 200 kr.

Första besöket 120 - 150 min, andra besöket 60 - 90 minuter efter cirka 6-12 veckor.

Tjänsten vänder sig till sammanboende par där en eller båda har samma problematik som i paket 1.
Upplägget är det samma som i paket 1 men med mer avsatt tid för konsultationen. Utöver det som beskrivs i paket 1 syftar konsultationen till att hitta en lösning som fungerar för båda parter och som inte krånglar till vardagen. Båda erhåller var sin personlig hälsopärm.

3. Funktionsmedicinsk konsultation enskild, 3 200:-

Första besöket 90 - 120 min, andra besöket 45 - 60 minuter efter cirka 6-12 veckor

I konsultationen ingår två träffar med cirka 6 - 12 veckors mellanrum mellan träffarna. Du får fylla i en gedigen hälsodeklaration som kartlägger livsstilsvanor, bakgrund, sjukdomshistoria och målsättning. Under den första träffen ges du möjlighet att i lugn och ro berätta din historia. Jag ställer kompletterande frågor. Vi går igenom eventuella labbtester som utförts före träff 1. Vi sammanställer hur du med hjälp av mat, näring/kosttillskott och andra livsstilsåtgärder ska kunna läka din sjukdom. Du erhåller ett väldokumenterat kost- och näringsprogram i din personliga hälsopärm som du enkelt kan använda för att följa upp och utvärdera resultatet.
Den andra träffen syftar till att följa upp, komplettera och eventuellt korrigera de verktyg som första träffen resulterade i. Eventuella labbtester som utförts mellan träff 1 och 2 gås igenom och behandlingsupplägget justeras efter vad testresultaten påvisar.
Mellan träffarna har jag begränsad möjlighet att svara på frågor.
Efter träff två kan du boka ytterligare träffar. Du betalar då valfritt i förskott eller vid besöket. Du kan även köpa klippkort på flera träffar.

Förberedande konsultation 30 min, 400:-                                                                

Denna konsultation vänder sig till dig som är osäker på om mina konsultationer passar dig och kan ge dig den hjälp du behöver. Eller så är du osäker på vilket av mina konsultationspaket som passar dig bäst. Denna konsultation ger inga kost- eller livsstilsråd utan syftet är att klargöra om något av mina paket passar dig och i så fall vilket paket.

Kortare telefonrådgivning efter konsultation 15 min, 300:-

Efter en konsultation kan det komma upp frågor och funderingar, boka en kortare telefonrådgivning för att få svar.

Eventuella efterföljande träffar (trätt 3 och framåt):

Efterföljande träffar Kost- och livsstilskonsultation:
Avstämning/uppföljning, 30 min:                                                                  500:-
Avstämning/uppföljning, 60 min:                                                                  800:-

Efterföljande träffar Funktionsmedicinsk konsultation:
Avstämning/Uppföljning, 30 min:                                                                  600:-
Avstämning/Uppföljning, ev genomgång av nya tester, 60 min:             1000:-

SÅ HÄR GÖR DU

 1. Om du inte redan gjort det registrera du ett användarkonto på ”PIL-mottagningen”. Klicka på ”Logga in” och sedan ”Registrera”.

2. Logga in på ”PIL-mottagningen” och välj rådgivare ”Tommy Kärrman”

3. Välj den tjänst du vill boka.

4. Välj typ av möte. Video, Fysiskt (på min mottagning) eller Telefon.
 
5. Välj datum och klockslag.
 
6. Nu kan du om du vill skriva ditt telefonnummer och ett meddelande till mig. Detta är frivilligt men vid telefonmöte är telefonnummer obligatorisk uppgift.
 
7. Klicka på ”Till Skicka Bokningsförfrågan”.
Om du har en rabattkod fyller du i den nu (för att kunna nyttja en rabattkod som heter "RC" eller en presentkortskod måste du kontakta mig innan du går vidare).    
 
8. Klicka på ”Skicka Bokningsförfrågan”.
 
9. Du får ett bekräftelsemeddelande på att din förfrågan har skickats. Om du bokat Videomöte får du möjlighet att ”Testa Din Video” (du kan även testa din video senare under ”Översikt” på ditt konto). Vill du se din bokning klickar du på ”Visa Bokning”.
 
10. När jag bekräftat din bokning får du ett mejl med rubriken ”Din bokning med Tommy Kärrman har bekräftats - Välj betalmetod”. Öppna mejlet, läs betalningsinformationen och välj betalmetod (Kort eller faktura).
Väljer du kortbetalning betalar du direkt. Pengarna dras sedan 24 timmer före bokade konsultationen. Väljer du faktura får du en faktura till din e-post efter att konsultationen ägt rum.
 
11. Senast två dagar efter att du gjort din bokning laddas en hälsoenkät upp under ”Delade dokument” i ditt och mitt gemensamma GDPR-säkra rum på PIL-mottagningen.
För att komma in i vårt gemensamma rum gör du så här:
- Logga in på PIL-mottagningen.
- Klicka på ”Mina rådgivare”
- Klicka på mitt namn (Tommy Kärrman).
- Nu får du en verifieringskod till din mobil. Skriv in den och klicka på ”Verifiera kod”. Nu är du inne!

12. Ladda ner hälsoenkäten och följ anvisningarna på sidan 1 i enkäten

13. Du ska ha fyllt i enkäten och laddat upp den senast två dagar före bokad konsultation.