LABBTESTER

Labbtester är ofta ett ovärderligt hjälpmedel när funktionsmedicinsk diagnos ska ställas och därmed  ge förutsättningar för ett bra behandlingsupplägg.
I vissa fall kan det vara uppenbart redan när jag läser din ifyllda hälsoenkät att något eller några tester bör utföras. Då kontaktar jag dig och föreslår att du utför test redan före träff 1. Oftast behöver då tidpunkten för träff 1 flyttas fram för att testresultatet ska hinna bli tillgängligt. I andra fall framkommer det i samband med träff 1 att tester bör utföras och då görs dessa innan träff 2.
I vissa situationer när symtomen är uppenbara kan jag tycka att det är bättre att ställa en funktionsdiagnos utifrån hälsoenkät, anamnes och symtom, och lägga pengar på åtgärder istället för dyra tester
Testerna är ett verktyg för mig att göra ett så bra jobb som möjligt. Därför säljer jag testerna till självkostnadspris och är alltså inget jag har ekonomisk vinning av.

Testet ”Blodprofil” bokar du själv hos werlabs.se efter att du fått en rabattkod av mig.
Övriga tester beställer jag åt dig. Du får sedan testkittet och faktura från NordicLabs skickad hem till dig. Du följer instruktionerna som medföljer testkittet och skickar sedan tillbaka tagna prover till NordicLabs. Testresultatet kommer sedan till mig och vi går igen det vid nästa träff.

Översikt och priser labbtester

Typ av test Peovform Leverantör Pris
1. Blodprofil XL
(Blodsocker,
blodfetter, kolesterol, sköldkörtelhormoner,
vit D, vit B12 m fl)
Blod Werlabs.se Ca 1 100 kr
2. Fettsyreprofil
(omega-3 / -6, transfetter, mättade fetter)
Kapillär ArcticMed 985 kr
3. SIBO
(bakterier i tunntarmen)
Utandning Genova (via NordicLabs) 220 Euro
4. Dysbios
(tarmbakterier inkl
parasiter och svampar)
Avföring MALDI (via NordicLabs) 370 Euro
5. Läckande tarm Urin NordicLabs 120 Euro
6. Födoämnes-
intoleranser
Kapillär / Blod Immuno Laboratories (via NordicLabs) 155 - 580 Euro
7. Näringsstatus
(organiska syror)
Urin Genova (via NordicLabs) 365 Euro
8. Hormonprofil
DUTCH-test
(Kortisol, kortison,
melatonin, östrogen, progesteron,
testosteron, DHEA)
Urin Precision Analytical
(via NordicLabs)
345 Euro
9. Total
sköldkörtelscreening
(TSH, fT3, fT4,
TPO, rT3)
Kapillär / Blod ZRT Labaratory
(via NordicLabs)
295 Euro